SÖF – Västra Götaland

 

SÖF Västra Götaland är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Medlemmar som bor inom region Västra Götaland tillhör automatisk denna lokalförening, om man inte har avsagt sig medlemskap i lokalföreningen.

Föreningen bildades den 21 april 2018. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Sylvia Andersson har avgått som ordförande

Vid årsmötet den 8 april valdes Sylvia Andersson om som ordförande. Den 7 maj fick undertecknad ett mail där hon meddelar att hon avgår med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl. Sylvia har arbetat hårt med sitt uppdrag i lokalföreningen VG som startade upp för tre  år sedan. Vi önskar Sylvia god bättring och att hon återhämtar sig.

Som vice ordförande har jag ännu inte hunnit sätta mig in i alla delar av verksamheten. Jag hoppas ni har överseende med denna situation och vi i styrelsen som är kvar Kerstin Björfjäll, sekreterare, Peter Hall kassör, Lotta Overland och Gerd Stokke ledamöter ska göra vårt bästa att genomföra de planer vi har.

Jag vet också att det finns några som är intresserade av styrelsearbete alternativt vara med i arbetsgrupper. Väldigt trevligt vi återkommer om detta när vi fått fast mark under fötterna.

Lillemor Sivemark, Vice ordförande

 

 

Styrelse 2021

Sylvia Andersson, ordförande (avgick 7 maj 2021)
Lillemor Sivemark, vice ordförande
Kerstin Björfjäll, sekreterare
Peter Hall, kassör
Charlotta (Lotta) Overland, ledamot
Gerd Stocke, suppleant

Revisor
Sven Knutsson
, revisor och föreningsexpert

Medicinsk rådgivare
Kerstin Björfjäll
, Medicinsk rådgivare för SÖF Västra Götaland. Fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut.

Övrigt
Lillemor Sivemark
, Vice ordförande i SÖF Förbundsstyrelse

Läs om hur SÖF hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsombud samt medlemsregisteransvarig för SÖF Västra Götaland är Peter Hall.

Personuppgiftsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Hjälper medlemmar inom SÖF Västra Götaland att få felaktiga uppgifter rättade.

Du når Peter Hall via vastra-gotaland@svenskaodemforbundet.se

Funktionsbrevlåda
vastra-gotaland@svenskaodemforbundet.se
Medlemstelefon: 076-863 35 34

Föreningsinformation
Föreningsform: Ideell förening
Org nummer: 802516 – 6094
Bankgiro: 207 – 4516
Swish: 123 35 781 76

Hemsida: https://www.svenskaodemforbundet.se/vastra-gotaland-2
Facebook: SÖF Västra Götaland

Då vi har ett samarbete med SENSUS, har vi framför allt våra medlemsmöten, styrelsemöten osv i deras lokaler på Drottninggatan 30 i Göteborg.