SÖF – Västra Götaland

 

SÖF Västra Götaland är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Medlemmar som bor inom region Västra Götaland tillhör automatisk denna lokalförening, om man inte har avsagt sig medlemskap i lokalföreningen.

Föreningen bildades den 21 april 2018. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

 

Välkommen till SÖF Västra Götalands digitala årsmöte torsdag 2021-04-08, kl 18 00 – 19 30 

Vi kallar vi nu till ett digitalt årsmöte torsdag 2021-04-08, kl 18 00 – 19 30 

 Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på SÖF:s hemsida under fliken SÖF Västra Götaland där ni kan läsa dem och även ladda ner dem om ni så önskar. 

 Årsmöteshandlingarna kommer även att visas på skärm under mötets gång. 

Eftersom årsmötet hålls digitalt kommer vi att skicka ut anslutningslänk tillsammans med anvisningar om hur det digitala mötet kommer att gå till, till din mailadress som du uppgett vid din anmälan om deltagande till årsmötet.  

Anmälan görs till vastra-gotaland@svenskaodemforbundet.se  Dock senast måndag 2021-04-05. Har du några frågor eller undrar över något är du också välkommen att ringa till vår medlemstelefon 073 – 863 35 34 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen SÖF Västra Götaland! 

Styrelse 2020

Sylvia Andersson, ordförande
Lillemor Sivemark, vice ordförande
Gill Jonsson Falk, sekreterare
Peter Hall, kassör
Kerstin Björfjäll, ledamot
Charlotta (Lotta) Overland, ledamot
Gerd Stocke, suppleant

Valberedning
Emma Öhrwall, valberedare

Revisor
Sven Knutsson
, revisor och föreningsexpert

Medicinsk rådgivare
Kerstin Björfjäll
, Medicinsk rådgivare för SÖF Västra Götaland. Fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut.

Övrigt
Lillemor Sivemark
, Vice ordförande i SÖF Förbundsstyrelse

Läs om hur SÖF hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsombud samt medlemsregisteransvarig för SÖF Västra Götaland är Peter Hall.

Personuppgiftsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Hjälper medlemmar inom SÖF Västra Götaland att få felaktiga uppgifter rättade.

Du når Peter Hall via vastra-gotaland@svenskaodemforbundet.se

Funktionsbrevlåda
vastra-gotaland@svenskaodemforbundet.se
Medlemstelefon: 076-863 35 34

Föreningsinformation
Föreningsform: Ideell förening
Org nummer: 802516 – 6094
Bankgiro: 207 – 4516
Swish: 123 35 781 76

Hemsida: https://www.svenskaodemforbundet.se/vastra-gotaland-2
Facebook: SÖF Västra Götaland

Då vi har ett samarbete med SENSUS, har vi framför allt våra medlemsmöten, styrelsemöten osv i deras lokaler på Drottninggatan 30 i Göteborg.