Kallelse till Extra Årsmöte måndagen den 10 juni kl 18.00 – 19.00

Extra årsmöte gällande val av revisor och revisorssuppleant samt ytterligare valberedare.

Datum: Måndag 2019-06-10
Tid: kl 18.00 – 19.00
Plats: SENSUS, Drottninggatan 30, våning 3, sal 31 i Göteborg. SENSUS ligger alldeles i närheten av Brunnsparken.

Styrelsen för SÖF Västra Götaland fick vid årsmöte 2019-03-16 uppdraget att enligt

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
Valberedning och styrelse får i uppdrag av årsmötet att snarast finna ny revisor samt revisorssuppleant till föreningen.

Det har framkommit när vi sökt/äskat pengar för SÖF Västra Götaland att det inte godkänns att styrelsen fått i uppdrag enligt ovan, att snarast finna en revisor samt eventuellt en revisorssuppleant. Vi måste därför utlysa ett extra årsmöte.

§ 16 Val av ytterligare valberedare (1 år)
Styrelsen har av årsmötet fått i uppdrag att komplettera med ytterligare valberedare.

Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning kommer att läggas ut på SÖF:s hemsida.

Ombud/Rösträtt: För att ha rösträtt vid mötet måste du vara medlem i SÖF.

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift som gäller för 2019 har rösträtt. Röstning kan även ske genom fullmakt, dock högst en fullmakt per ombud.

Maila eller ring till: v.gotaland@svenskaodemforbundet.se eller 072 – 211 25 11.
Anmäl dig senast fredagen den 7 juni 2019.

Välkomna hälsar styrelsen i SÖF Västra Götaland!