SÖF – Västerbotten

 

SÖF Västerbotten

Nu tänker vi starta en lokalförening i norra Sverige som vi kallar SÖF Västerbotten, även om vi bildas i region Västerbotten så är medlemmar i omgivande regioner varmt välkomna att höra av sig. Vår tanke är att tillvara medlemmarnas kompetens och erfarenheter så att vi kan sprida kunskap om lymfatiska sjukdomar och ödem.

Vi ska också ge stöd till våra medlemmar genom trivsamma träffar där vi utbyter erfarenheter och skapar möjligheter för att bygga ett kontaktnät för framtiden. Genom regelbundna träffar formar vi också en sammanhållen gemenskap som vi kan bygga vidare på.

Vi hoppas att många vill vara en del i denna lokalförening!

Bildande av SÖF Västerbotten

Onsdagen den 22 januari 2020 bildades en interimstyrelse för bildande av SÖF Västerbotten. Ewa Grahn utsågs till ordförande, Ulla-Britt Edström till kassör, Kristina Naréus till sekreterare och Liz Stenberg som ledamot,
Vårt nästa styrelsemöte blir i början av mars, vi läser in oss på vad som ska göras i de olika stegen för att kunna ha vårt första årsmöte antingen under hösten 2020 eller våren 2021. Vi planerar några caféträffar, men kan inte säga när i processen.

/Ewa Grahn, ordf. interimsstyrelse SÖF Västerbotten

 

Interimstyrelse

Ewa Grahn, ordförande
Kristina Naréus, sekreterare
Ulla-Britt Edström, kassör
Liz Stenberg, ledamot

 

Funktionsadress
vasterbotten@svenskaodemforbundet.se

Ordförande (interim)

Ewa Grahn ewa.grahn@svenskaodemforbundet.se