Utbildningar för vårdpersonal

 

Legitimerad vårdpersonal (sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare) kan fortbilda sig till medicinsk lymfterapeut. Nedan finns några exempel på vidareutbildning.

Tom Väisänen, lymfterapeut från Finland. tom.vaisanen@pp.inet.fi eller per telefon + 385 50 3494 345.

Pia Bergholm, leg sjukgymnast och medicinsk lymfterapeut. Kontakt: pia@lymfhalsan.se
Tel 070-355 89 22.

Fortbildningskurs i lymfödem samt utbildning till lymfterapeut. Kostnadsfri kurs om lymfödem för vårdpersonal
http://learning.bmj.com/learning/home.html Skola för läkare.

Gratis e-learning för läkare om diagnos och hantering av lipödem

Fortbildning för professionen om lipödem

Lipoedema an Adipose Tissue Disorder – Online course for GPs and primary care health professionals to improve the diagnosis, treatment and management of patients presenting with lipoedema.

Lymphatic Education & Research Network

LE&RN symposium series https://lymphaticnetwork.org/symposium-series

Lymph Flow and How it Regulates Lymphatic Function – Josh Scallan, PhD, Assistant Professor, Morsani College of Medicine at the University of South Florida

ILF – International Lymphoedema Framework

Lymphoedema Education Benchmark Statements (LEBS) – LEBS är ett internationellt konsensusdokument för minimikunskap i lymfologi för de som utbildas till arbets- och fysioterapeut, läkare och sjuksköterska. Det kan även användas i fortbildningen för vårdpersonal. LEBS togs fram av International Lymphoedema Frameworks utbildningskommitte, där SÖFs ordförande och kliniska rådgivare medverkade.

Norton school

Norton school är grundad av Steve Norton som är medförfattare till Joe Zuthers lärobok för utbildning av lymfterapeuter.
Onlinekurserna har fyra olika teman: https://www.nortonschool.com/onlinecourses.html

  1. Theoretical Review
  2. Lymphedema Bandaging: Video Practical Instruction
  3. Introduction to Lymphedema Therapy for Healthcare Professionals
  4. Introduction to Lymphedema & Therapy for Patients

Kurs 1 och 2 vänder sig till redan certifierade lymfterapeuter, som en slags repetition och teoretisk påbyggnad. Kurs 3 vänder sig till sjukvårdspersonal och är en introduktion till vad lymfterapi innebär. Kurs 4 är en undervisningskurs för patienter om lymfödem och lymfterapi.

Skandinavisk Forum for Lymfologi. Språk: Norska.

Lehrinstitut für Manuelle Lymphdrainage, tyskspråkiga kurser. Földi.

Lehrinstitut für Manuelle Lymphdrainage, engelskspråkiga kurser. Földi.

International Vodder School. Finns i Österrike, Tyskland, Canada och USA. Språk: tyska och engelska.

Leduc  England. Språk: Engelska.

Academy of lymphatic Studies (Acols) kurser över hela USA. Språk: Engelska.

Lymphologic.de Fulda i Tyskland.  Språk: Tyska.

University of Glasgows utbildning i lymfologi och lymfterapi

Till aktivitetskalendern

Vi anordnar varje år flertalet olika evenemang. Läs mer

Bli medlem nu!

Vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är. Läs mer

Filmer på youtube

Här har vi alla våra filmer om Ödem & vår verksamhet. Läs mer

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Svenska Ödemförbundet.

Epost
Ring oss

070-66 66 273

Adress

Svenska Ödemförbundet
Box 800, 101 36 Stockholm

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Share This