Styrande dokument

Nedanstående dokument styr Svenska Ödemförbundets verksamhet 2021 och är fastställda av årsmötet den 23 mars 2021.

Årsmötesprotoll SÖF 2021 del 1

Årsmötesprotokoll 2021 del 2

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Stadgar 2018

Räkenskaper 2020

Verksamhetsberättelse 2020    (obs att sidan 8 är en tom sida pga av ett misstag)

Resultaträkning SÖF 2020

Balansräkning SÖF 2020

Donation resultaträkning 2020

Donationer balansräkning 202

Till aktivitetskalendern

Vi anordnar varje år flertalet olika evenemang. Läs mer

Bli medlem nu!

Vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är. Läs mer

Filmarkivet

Här har vi samlat filmer om Ödem & egenvård. Läs mer