Styrande dokument

Nedanstående dokument styr Svenska Ödemförbundets verksamhet 2020 och är fastställda av årsmötet den 17 juni 2020.

Årsmötesprotokoll 2020-06-17

Verksamhetsberättelse 2019

Räkenskaper 2019:

Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

Stadgar

Till aktivitetskalendern

Vi anordnar varje år flertalet olika evenemang. Läs mer

Bli medlem nu!

Vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är. Läs mer

Filmarkivet

Här har vi samlat filmer om Ödem & egenvård. Läs mer