Stöd SÖFs verksamhet – varje bidrag gör skillnad

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa för en rättvis och jämlik vård för våra patientgrupper. Pengarna går framför allt till produktion och spridning av tidningen Lymfan, diagnosfoldrar, filmer och annat informationsmaterial. Men även till föreläsningar, uppvaktande av politiker, nationellt och internationellt nätverkande med forskare samt våra systerorganisationer.

Olika sätt att bidra:

Ge en minnesgåva

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av den du saknar samtidigt som du stödjer SÖF:s verksamhet.

Ge en gratulationsgåva

Med en jubileumsgåva kan du uppmärksamma  nära och käras högtidsdagar och samtidigt stödja SÖF.

Ge en gåva

Som givare är du med oss och kämpar för att SÖF:s vision ”Att alla som lever med kroniskt ödem ska erbjudas en rättvis och jämlik vård oavsett var man bor i landet” ska kunna förverkligas.

Köp SÖF-produkter

När du köper SÖFs produkter hjälper du också till med att uppmärksamma och sprida kunskap om lymfsystemet och dess sjukdomar.

Bli medlem

Som medlem bidrar du med medlemsavgiften. Vänner och anhöriga kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar är en viktig resurs i stöttandet av SÖFs verksamhet.

Vara sponsor / samarbetspartner

Företag och organisationer kan bli medlemmar och erhålla reducerade annonspriser och utställaravgifter vid våra evenemang.