Stöd SÖFs verksamhet – varje bidrag gör skillnad

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa för en rättvis och jämlik vård för våra patientgrupper. Pengarna går framför allt till produktion och spridning av tidningen Lymfan, diagnosfoldrar, filmer och annat informationsmaterial. Men även till föreläsningar, uppvaktande av politiker, nationellt och internationellt nätverkande med forskare samt våra systerorganisationer.

Olika sätt att bidra:

Bli medlem

Som medlem bidrar du med medlemsavgiften. Vänner och anhöriga kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar är en viktig resurs i stöttandet av SÖFs verksamhet.

Ge en gåva

Sätt in din gåva på BG 5896-9023 eller via Swish 1231323864 . Ange namn och skriv ”Gåva” på överföringen.

Notera att medlemsavgift betalas på annat sätt.

Köp SÖF-produkter

När du köper SÖFs produkter hjälper du också till med att uppmärksamma och sprida kunskap om lymfsystemet och dess sjukdomar.

Vara sponsor / samarbetspartner

Företag och organisationer kan bli medlemmar och erhålla reducerade annonspriser och utställaravgifter vid våra evenemang.