Stipendiater 2010-2020

SÖF har kunnat dela ut 700 000 kr sedan 2010 tack vare en generös donation av Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare (SOEB) för projektet Lymflyftet. Lymfterapeuter och annan vårdpersonal har använt stipendiet till magister-, master- och doktorandstudier till nytta för alla personer  med kroniska ödem. De flesta stipendiaterna har forskat om lymfödem. Två stipendiater har gjort studier om livskvalitet vid lipödem. Under 2021 fortsätter SÖF utdelning av stipendium av egna medel. Här nedan presenteras de som fått stipendier 2010-2021.

2010 Helene Lindquist Warberg

Leg. fysioterapeut, lymfterapeut, vårdlärare och doktorand vid Institutionen för onkologi och psykologi, KI, för studien ”Effekter av träning i vatten vid lymfödem samt utvärdering av andra metoder inom lymfterapi”. En av fyra studier ingick i hennes doktorsavhandling om ”Egenvård hos kvinnliga överlevare med sekundära lymfödem.”

2011 Katarina Karlsson

Leg. fysioterapeut i onkologi och medicinsk lymfterapeut, Karolinska sjukhuset, för studien ”Att undersöka skillnader i behandlingseffekter och upplevd livskvalitet hos patienter som gått på behandling för sitt lymfödem med patienter som inte fått på behandling”.

2013 Pia Klernäs

Medicinsk lymfterapeut för ”Studie som mäter livskvalitet hos personer med olika typer av lymfödem”, en av flera studier som ingick i hennes doktorsavhandling 2017 om livskvalitet för personer med olika typer av lymfödem.

2013 Kerstin Hällestrand

Leg. arbetsterapeut för studien ”För att sammanställa och analysera pulsatorbehandling i hemmet bland 30 brukare”.

2014 Katarina Karlsson

Leg. fysioterapeut i onkologi och medicinsk lymfterapeut, Karolinska sjukhuset, för studien ”Armlymfödem vid bröstcancer – uppfattningar av lymfödembehandling”.

2014 Marina Kalafatidis

Leg. fysioterapuet, specialist inom äldres hälsa samt medicinsk lymfterapeut för ”Att undersöka lymfterapeuters uppfattning om vad patienter över 65 år med lymfödem har för tilltro till sin egen förmåga när det gäller egenbehandling”. Studien ingick i Marinas magisterutbildning.

2016 Lotta Jönsson

Medicinsk lymfterapeut, Lunds Universitet för studien om ”Cykling för personer med lymfödem i ben”. Syftet med studien var att undersöka träningens effekter på benlymfödem för att kunna ge bättre råd om träning. Studien ingår i Lottas doktorsavhandling.

2018 Annalisa Zecchin, Sinem Karaman, Kevin Campbell, Joshua Hooks, Stephanie Robinson och Rene Haegerling

Sex unga forskare tilldelades stipendium från SÖF för medverkan i Gordon Forskningsseminariuim i Lucca, Italien. Två fick resestipendier: Dr Annalisa Zecchin, Belgien och Dr Sinem Karaman, Finland.

Fyra fick posterbidrag: Doktoranderna Kevin Campbell, USA, Joshua Hooks och Stephanie Robinson, Storbritannien samt Dr Rene Haegerling, Stobritannien.

2019 Catharina Melander, Päivi Juuso, Malin Olsson

Catharina Melander, universitetslektor i omvårdnad, Päivi Juuso, universitetslektor i omvårdnad och Malin Olsson, biträdande professor i omvårdnad. De tre stipendiaterna är forskare vid Luleå Tekniska Universitet och genomförde studien ”Kvinnors upplevelser av att leva med lipödem”. Studien ingår i Catharinas doktorsavhandling.

2020 Christoffer Cederland

Läkare, forskningsassistent vid plastikkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Christoffer deltar i ett projekt  som bland annat vill ta reda på hur vävnad i kroppen påverkar mikrovågor. Han vill särskilt mäta på personer med lymfödem och andra kroniska ödem för att undersöka om tekniken kan användas för att upptäcka sådan sjukdom tidigare än idag.

2020 Agneta Hagren

Kontaktsjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus, Lund. För forskning om mätning av vävnadsvätska vid huvud- och halsregionen för att i ett tidigt skede kunna diagnostisera och behandla lymfödem efter cancerbehandling.

2021 Johan Dahlberg

ST-läkare, doktorand, hudkliniken Umeå Universitetssjukhus. Kvalitativ studie för att öka medvetenheten kring personer som är drabbade av lipödem påverkas av sin sjukdom.

2021 AnnCatrin Larsson

Leg. fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut för studie om digital cancerrehabilitering, DigitCaRe. Studien undersöker hur patienter upplever digitala vårdmöten jämfört med dem som får fysisk cancerrehabilitering.