Inbjudan medlemsmöte 28 maj

Tid: 28/5-2020 kl. 18:00
Plats: Du kan deltaga digitalt eller på plats på Götgatan 6

Bakgrund

Under 2019 valdes en ofullständig styrelse på årsmötet. Tyvärr valdes ingen ordförande på detta möte vilket har lett till problem med bl.a bankbehörighet. Styrelsen och valberedning har under året kämpat för att få fler intresserade men tyvärr inga nya och under året har det blivit några avhopp. Inför årets årsmöte som skulle ha hållits i april så hade alla i sittande styrelse tackat nej till fortsatt uppdrag.

Pga Covid-19 så hölls inte årsmötet som planerat utan nu förbereder vi för att ha årsmöte i slutet av året och på det mötet slutligen besluta om SÖF Uppsala ska läggas vilande eller om det ska avslutas helt. Ett första steg i detta är ett medlemsmöte som tar ett första beslut i frågan och sedan på årsmötet kan det slutliga beslutet tas. Årsmötet ska hållas minst 6 månader efter första beslut enligt stadgar.

Medlemsmöte

Så nu kallar SÖF Uppsala styrelse till ett medlemsmöte den 28/5 kl. 18:00 där vi kommer ta ett beslut om SÖF Uppsala ska läggas vilande eller avslutas helt. Du kan deltaga digitalt via PC. Ipad eller mobil eller på plats på Götgatan 6. Blir det för många som vill vara med personligen så kan vi eventuellt ändra lokal då vi fortfarande räknar med att hålla avstånd enligt rekommendationer.

Anmälan och övrig information

Meddela senast 22/5 om du vill delta i mötet och om du vill vara med digitalt eller på plats. Anmälan skickas till uppsala@svenskaodemforbundet.se.

Är du med på mötet digitalt så kommer du få en mötesinbjudan via mail. Närmare instruktioner skickas ut till berörda.

Verksamhetsberättelsen för 2019 kommer att läggas ut på SÖF’s hemsida inom kort.

Handlingar

Här finner du handlingarna till mötet, klicka på bilden för att öppna dokumenten.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Share This