SÖF – Stockholm

 

SÖF Stockholm är en regionförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i regionföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

 

Årsmötet 2022 sker tisdagen den 26 april kl 18-20. Årsmöteshandlingarna läggs upp den 12 april. Välkommen!

Vi vill ha din anmälan senast 24 april,  till  mailadress  stockholm@svenskaodemforbundet.se  eller telefon 070-675 63 34

Teamslänk till årsmötet kommer du få kvällen innan ( 25/4 )

Dagordning årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Kassaberättelse inkl. Resultat- och Balansräkning

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2023

Valberedningens förslag 2022

Prel. budget 2022

 

 

 

Styrelse 2021

Tuula Ranebäck, ordförande
Anna Tiflidou Weimarsson, vice ordförande
Jeanette Nyström, sekreterare
Lilian Rapp, kassör
Marie Trosensson Hamrén, ledamot
Camilla Lindberg, ledamot
Nathalie Weimarsson, suppleant

Funktionsadress
stockholm@svenskaodemforbundet.se

Ordföranden
ordforande.stockholm@svenskaodemforbundet.se
Telefon: 070-675 63 34

Organisationsnummer: 802508-3422