SÖF – Stockholm

 

SÖF Stockholm är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

 

 

 

Styrelse 2021

Tuula Ranebäck, ordförande
Anna Tiflidou Weimarsson, vice ordförande
Ulrica Nilsson, sekreterare
Lilian Rapp, kassör
Marie Torstensson Hamrén, ledamot
Camilla Lindberg, ledamot
Nathalie Weimarsson, suppleant

Funktionsadress
stockholm@svenskaodemforbundet.se

Ordföranden
ordforande.stockholm@svenskaodemforbundet.se
Telefon: 070-675 63 34

Organisationsnummer: 802508-3422