SÖF – Stockholm

 

SÖF Stockholm är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Digitalt årsmöte söndag 25 april kl 13.00-14.30

Årsmöteshandlingarna läggs upp senast den 11 april 2021.

 

Styrelse 2020

Tuula Ranebäck, ordförande
Anna Tiflidou Weimarsson, vice ordförande
Ulrica Nilsson, sekreterare
Marie Harding, kassör
Hillevi Värnhall Nihlén, ledamot
Marie Skytt, suppleant
Monica Sivgren, suppleant

Valberedning
Jenny Borg

Revisor
Sten Bjelke

Ny styrelse 15 februari

SÖF Stockholm valde en ny styrelse på det extra årsmöte som ägde rum den 15 februari. Den nya styrelsen valdes in enligt valberedningens förslag med Tuula Ranebäck som ordförande och Marie Skytt och Monica Sivgren som suppleanter. Övriga positioner och ansvarsområden kommer att tas beslut kring inom den närmsta framtiden.

Funktionsadress
stockholm@svenskaodemforbundet.se

Ordföranden
ordforande.stockholm@svenskaodemforbundet.se
Telefon: 070-675 63 34

Organisationsnummer: 802508-3422