Medlemsträff

Välkommen att ta del av onkologens lymfödemsutbildning för patienter. Föreläsning och diskussion. Föreläsare är fysio-/lymfterapeut Marita Dahl från ödemmottagningen på SUS.

Tid
12 maj – 2019.  Kl. 14.00 – ca.16.00 (vi har lokalen till 17.00)

Plats
Lund, Centralblocket, plan 1.(Sjukhusbiblioteket)/Patientforum.
Ingång via Balkongen. Det står PIL ovanför dörren där du ska gå in.

Anmälan
skane@svenskaodemforbundet.se
0410-334 336, 070-94 07 834, Ulla-Kersti
Senast den 9 maj.

Fika
Självkostnadspris.

Välkomna hälsar
Styrelsen SÖF Skåne / Ulla-Kersti

Medlemsträff

Välkommen till medlemsträff med Regionsrådet i Hälso & Sjukvårdsnämnden, Region Skåne, Anna-Lena Hogerud.

Nu är det åter dags att göra våra röster hörda. Berätta för sjukvårdspolitiker om hur vi med lymfatiska sjukdomar har det inom Skåne regionen. Hoppas även att Anna-Lena har något positivt att berätta för oss när det gäller vår vård/behandlingar.

Tid
Onsdagen den 29 maj – 2019.  Kl. 14.00 – 16.00

Plats
Region Skåne, dockplatsen 26, Malmö

Anmälan
skane@svenskaodemforbundet.se alt. 0410-334 336, 070-94 07 834
Anmäl att du kommer, senast den 26 maj till Ulla-Kersti

Välkommen!
Styrelsen SÖF Skåne