Extra information med anledning av covid-19 och årsmöte i SÖF Skåne

SÖF Skånes styrelse har noga följt informationen från Folkhälsomyndigheten om coronavirusets spridning och ser nu att det inte finns några möjligheter att genomföra ett årsmöte 2020-04-05 som vi tidigare har informerat om, utan vi kommer att återkomma med nytt datum när det är möjligt.

Uppskjutet årsmöte

Vi kommer att skjuta på årsmötet tills situationen går att överblicka och det går att avgöra när det blir aktuellt att hålla ett möte igen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen SÖF Skåne