SÖF – Skåne

 

SÖF Skåne är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Styrelse 2020

Lena Leufstedt, ordförande
Jessica Zachrisson, vice ordförande
Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare
Irene Klingborg, kassör
Annika Mickelsson, ledamot
Lena Svärd, suppleant
Pernilla Rydsnäck, suppleant

Läs om hur SÖF hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsombud för SÖF Skåne är Ulla-Kersti Carlsson.

Personuppgiftsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Hjälper medlemmar inom SÖF Skåne att få felaktiga uppgifter rättade.
Du når henne via skane@svenskaodemforbundet.se

Funktionsadress
skane@svenskaodemforbundet.se

Sekreterare
Ulla-Kersti Carlsson
070-940 78 34
sekreterare.skane@svenskaodemforbundet.se

Föreningsinformation
Organisationsnummer 802501-3635
Bankgiro 5106-0713

Det händer i lokalföreningarna jan-febr 2021

Nu drar tre av SÖF:s lokalföreningar igång en online-café-verksamhet. De olika lokalföreningarna turas om att vara värd för mötet. Anmäl till din lokalförenings e-postadress.

Preliminära datum:

Måndag 11 jan 18.00-19.30 Värd V Götaland

Onsdag 20 jan 19.00-20.00 Värd SÖF Stockholm

Torsdag 28 jan 18.00-19.00 Värd SÖF Såne

Måndag 1 febr 18.00-19.30 Värd SÖF V Götaland

Onsdag 10 febr 19.00-20.00 Värd Stockholm

Torsdag 18 febr 18.00-19.00 Värd Skåne

Måndag 22 febr 18.00-19.30 Värd V Götaland