För tillfället finns det inga aktiviteter planerade

“Årsmötet 2019-02-16 beslutade att föreningen kommer att vara vilande 2019”