Välkommen till medlemsträff!

Välkommen till medlemsträff med Anna-Lena Hogerud. Anna-Lena är regionsråd och arbetar med övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Utöver sitt uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnden så är Anna-Lena ledamot i regionsstyrelsen samt vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Nu är det åter dags att göra våra röster hörda. Berätta för sjukvårdspolitiker om hur vi med lymfatiska sjukdomar har det inom Skåne regionen. Hoppas att Anna-Lena har mycket positivt att berätta för oss när det gäller vår vård/behandlingar.

Datum/Tid

Torsdag den 27 februari, kl. 10.00 – 12.00

Plats

Lokal Castor ,Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö

Anmäl dig!

Anmäl dig via mail eller telefon senast den 23 februari: skane@svenskaodemforbundet.se eller 070 – 9407834.

Välkomna hälsar styrelsen i SÖF Skåne

 

Share This