Medlemsträff

Välkommen att träffa och lyssna på Paula Carlsson samt Johnny Ragnarsson från THUASNE Scandinavia AB. De kommer bland annat att visa och berätta om Mobiderm. Ett fantastisk hjälpmedel för oss med ödem. Det blir fika och erfarenhetsutbyte.

Tid
14 september – 2019.  Kl. 14.00 – ca.17.00

Plats
Karl Den XII Gata 11, Lund.
Nära tåg och bussstation.

Anmälan
skane@svenskaodemforbundet.se
070-94 07 834, Ulla-Kersti
Senast den 11 September.
Anmäl även ev. matallergi.

Välkomna hälsar
Styrelsen SÖF Skåne / Ulla-Kersti

Share This