Här beställer du informationsfoldern "Har du en onaturlig svullnad", som främst handlar om vad Svenska Ödemförbundet verkar för och om medlemskap i förbundet.

För att läsa foldern och ladda hem den för att själv skriva ut, klicka här (PDF)