Poster | 5 saker vårdpersonal bör veta om kroniska ödem

Poster | 5 saker vårdpersonal bör veta om kroniska ödem

Kroniskt ödem är en progredierande och bestående svullnad som kan drabba alla kroppsdelar men förekommer vanligast i arm, hand eller ben. Svullnaden beror på dåligt avflöde av vätska genom lymfsystemet. Kroniskt ödem resulterar ofta i att patienten mår dåligt av sin svullna kroppsdel. En ökad svullnad ger även en muskulär snedbelastning. Informationen här nedan är inte komplett men kan vara en enkel vägledning.

Ladda ner här

Gratis