Press

Bilder på lipödem och lymfödem kan beställas via:
info@svenskaodemforbundet.se

Publicerade 2023

Januari

Publicerade 2022

September

Publicerade 2021

Publicerade 2020

2019

2018

2017

Ordförande SÖF, Margareta Haag

Ladda ner bild här: margareta_haag.jpg