Jag har fått mitt liv tillbaka – en patientberättelse om lipödem och laserassisterad fettsugning