Styrande dokument 2022

sep 2, 2022 | Övrigt

Här nedan läser du styrande dokument 2022:

Årsmötesprotokoll

Stadgar för förbundet

Stadgar för regionförening

Verksamhetsplan 2022

Budget

Patientpriset

Patientpriset

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och...