Margareta Haag
Ordförande

Jag var med och startade SÖF 1999. Var suppleant under en period och 2010 valdes jag till ordförande i föreningen. Jag har ett sekundärt lymfödem efter cancerbehandling för Non-Hodgkins lymfom. Jag verkar intensivt för att alla som har ett kroniskt ödem ska få en rättvis och jämlik vård oavsett diagnos och bostadsort och att lymfologi ska ingå i vårdutbildningar. Andra viktiga områden är samarbetet med politiker, akademin, profession, industrin och andra patientföreningar. Jag vill också uppmuntra våra medlemmar att skaffa sig kunskap om sin sjukdom och lära sig egenvård för att själv kunna ha kontroll över sitt ödem.

Lillemor Sivemark
Vice ordförande

Jag har själv inget ödem, men valdes in i styrelsen 2013 mycket på grund av mitt arbetsliv med måttsydda kompressionsstrumpor i över 20 år. Är vice ordförande både i förbundsstyrelsen och i lokalföreningen Västra Götaland. Mitt uppdrag i förbundsstyrelsen är att skaffa utställare till konferenser och möten samt att ha kontakt med företag och kliniker som vill annonsera i tidningen Lymfan. Förbundstelefonen finns också hos mig. Om jag inte kan svara vidarebefordrar jag till respektive person.

Carola Orbert-Selander
Sekreterare
Ingrid Hansson
Ledamot

Jag har primärt lymfödem som började i vänster fot 1999, och som nu har spridit sig till både vänster och höger ben. Mitt uppdrag i styrelsen är att sprida kännedom om de sjukdomar som ingår i kroniska ödem. Det gör jag bland annat genom att delta i arbetet med Lymfan och produktion av övrigt informationsmaterial. Dessutom uppdaterar och skriver jag texter på hemsidan och försöker lära mig alla nya digitala verktyg som vi nu använder i stället för fysiska möten med SÖF:s målgrupper.

Angelica Rundberg
Ledamot

Jag har lipödem, är tvåbarnsmor och bor i Västervik. Jag är utbildad CNC-operatör. Jag vill sprida kunskap om och förståelse för lymfatiska sjukdomar och hjälpa till för att andra ska få tidigare och bättre vård för samtliga kroniska ödem, än vad jag har fått, gärna jämlikt i hela Sverige, helst i hela världen. Anledningen att jag på mycket nära håll fått se hur mycket lidande obehandlade ödem ger. Ingen bör utsättas för sånt!
Jag vill kämpa för: Kunskapsspridning om ödem! Snabbare diagnoser för ödempatienter! Vård för samtliga ödempatienter i Sverige genom högkostnadsskyddet! Respekt, Förståelse, Hänsyn och Tolerans för människor som råkat ut för Ödem!

Marie Harding
Ledamot
Birgit Grabö Liljeström
Ledamot

Jag är helt ny i styrelsen. Jag har sekundärt lymfödem som följd av förlamning i benen efter en TBE-encefalit 2010. Det är alltså ett inaktivitetsödem/immobilitetsödem som uppkommit då muskelpumpens förmåga är nedsatt. Jag har också lipödem som diagnosticerades 2019. Jag vill gärna ha fokus på sekundärt lymfödem, lipödem, och omvärldsfrågor.  Därtill är jag intresserad av att öka min kunskap kring lymfsystemet generellt. Jag vill också arbeta för en jämlik ödemvård oberoende av var man bor, en jämlik vård utifrån behov. Det är konstigt nog en fördel att jag nu har både sekundärt lymfödem och lipödem.

Lisbeth Lindebrant
Suppleant

Jag varit styrelsemedlem tidigare bl a som vice ordförande och ordförande.   Jag har haft bröstcancer några gånger. Jag har ödem i vänster arm efter min första bröstcanceroperation. 2019 fick jag diagnosen livmodercancer. För mig är det viktigt att kunna medverka till att vi med ödem får den vård som gör att vi kan leva ett normalt liv.  Det är viktigt att läkare, sköterskor och annan vårdpersonal vet vad t ex lymfödem är, och att vi får möjlighet till relevant vård. Idag får vi till exempel inte längre MLD (manuellt lymfdränage) i Region Stockholm utan enbart kompression.