Stipendier för forskningsstudier

De stipendier, som SÖF har delat ut under de senaste tio åren och som möjliggjorts genom anslag från Stiftelsen Olle Engvist Byggmästare (SOEB), har upphört. Genom ett beslut som togs av SÖF:s årsmöte den 23 mars 2021 kommer Svenska Ödemförbundet även under 2022 dela ut ett forskningsstipendium på 100 000.

Forskningen ska ske inom något av nedanstående områden:

  • Lymfologi; kunskap om lymfsystemets anatomi och fysiologi.
  • Någon av lymfsystemets sjukdomar och komplikationer
  • Diagnostik; metoder för diagnosticering i ett tidigt stadium, riskminimering,
  • Non-invasiva behandlingsmetoder; metoder som stimulerar lymfflödet för att förhindra försämring i form av volymökning
  • Livskvalitet för patienter med lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och/eller venösa ödem som utvecklat lymfödem.
  • Patientundervisning/lymfskola; metoder för att lära sig leva med lymfödem/lipödem/Dercums sjukdom och/eller venösa ödem som utvecklat lymfödem
  • Rehabiliteringsmetoder

Ansökningskrav: Legitimerad vårdpersonal med grundkurs i forskningsmetodik samt  vara medlem i SÖF. Är du inte medlem ansök om medlemskap på denna länk.

Vid erhållet stipendium skall redovisning av forskningsresultatet ske i samband med ett av SÖF:s årsmöten senast två år efter utbetalningen.

Har du frågor? Ring 070-497 49 09 eller mejla till margareta.haag@svenskaodemforbundet.se

 

2022 års stipendiater

Taia Mäkinen, professor vid Uppsala universitet och ordförande för Gordon Research Conference (GRC), har tilldelats 30 000 kr för att stödja fyra unga forskares producerande av postrar som ska presenteras vid Gordon Research Conference hösten 2022. Deras forskning fokuserar på hur lymfkärl bildas under tidig embryonal utveckling.

– Svenska Ödemförbundet anser det mycket angeläget att det forskas om lymfsystemet. Det inger hopp om att det kommer att finnas allt bättre diagnos- och behandlingsmetoder för de som drabbats av lymfödem och andra sjukdomar där kunskap om lymfsystemet har betydelse, säger Margareta Haag, ordförande i Svenska Ödemförbundet.

Johanna Falck, doktorand vid Jönköping University, har tilldelats 70 000 kr för forskning om personers upplevelser och erfarenheter av att leva med lipödem samt erfarenheter inom hälso- och sjukvården av att vårda personer med lipödem.

– Orsaken till att lipödem uppstår är inte klarlagd, varför det inte förekommer någon orsaksbehandling utan endast symtomlindrande behandling. Därför välkomnar nu Svenska Ödemförbundet att fler studier görs för att personer med lipödem i framtiden får den rådgivning och behandling som behövs för att hålla symtomen under kontroll, fortsätter Margareta Haag.

Stipendiaterna kommer att redovisa resultaten av forskningsprojekten i Svenska Ödemförbundets tidning Lymfan och vid förbundets årsmöte efter avslutade projekt.