Svenska Ödemförbundet – SÖF – är Sveriges patient- och intresseförening för personer med:

N

Primära och sekundära lymfödem

N

Lipödem

N

Dercums sjukdom

N

Venösa ödem

N

Vaskulära anomalier (kärlmissbildningar)

N

Immobilitetsödem

N

Relaterade komplikationer

Kunskap i lymfologi

Ta del av SÖFs rekommendationer för kunskap i lymfologi. Klicka på bilden nedan för att ladda hem en poster som du kan dela med dig av till andra.

Årsmöteshandlingar 2021

Förbundstyrelsen 2021
Margareta Haag, ordförande
Lillemor Sivemark, vice ordförande
Carola Orbert Selander, sekreterare
Ingrid Hansson, kontaktperson ekonomi
Angelica Rundberg, ledamot
Birgit Grabö Liljeström, ledamot
Marie Harding, ledamot
Lisbeth Linderoth, suppleant
Britt-Inger Jöninger, suppleant
Förbundsstyrelsen på bild

Svenska Ödemförbundet bildades 1999 och är idag ett rikstäckande förbund som arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra vården för patienter med kroniska ödem.

Vi arbetar intensivt för;

  • en rättvis jämlik vård i Sverige oavsett diagnos och bostadsort
  • att stärkta patientens rättigheter
  • att lymfsystemet uppmärksammas och att mer forskas på detta ämne så att vi kan få t.ex. bättre patientutbildning och nya behandlingsmetoder
  • att vi ska lära oss leva med vår sjukdom och få uppleva en optimal personcentrerad diagnos samt vård utifrån patientens behov

Svenska Ödemförbundet strävar ständigt efter att informera och påverka vårdgivare och beslutsfattare eftersom det fortfarande brister i både kännedom och kunskap om kroniska ödem. En av målsättningarna är att påverka lokalt för att du ska få hjälp i just ditt län/region och därför läggs stor kraft på att starta upp lokalföreningar runt om i Sverige. I oktober 2018 har SÖF lokalföreningar i Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Örebro.

SÖF arbetar ständigt för att öka medlemsantalet då vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är. Du kan vara medlem som patient, stödmedlem, vårdpersonal eller som företagare/organisation.
Oavsett vilket medlemskap du väljer inbjuds du till en rad olika evenemang som SÖF anordnar varje år och du har alltid en stöttande och hjälpande hand när du ska söka vård.