Svenska Ödemförbundet – SÖF – är Sveriges patient- och intresseförening för personer med:

N

Primära och sekundära lymfödem

N

Lipödem

N

Dercums sjukdom

N

Venösa ödem

N

Vaskulära anomalier (kärlmissbildningar)

N

Immobilitetsödem

N

Relaterade komplikationer

Kunskap i lymfologi

Ta del av SÖFs rekommendationer för kunskap i lymfologi. Klicka på bilden nedan för att ladda hem en poster som du kan dela med dig av till andra.

Svenska Ödemförbundet bildades 1999 och är idag ett rikstäckande förbund som arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra vården för patienter med kroniska ödem.

Vi arbetar intensivt för;

  • en rättvis jämlik vård i Sverige oavsett diagnos och bostadsort
  • att stärkta patientens rättigheter
  • att lymfsystemet uppmärksammas och att mer forskas på detta ämne så att vi kan få t.ex. bättre patientutbildning och nya behandlingsmetoder
  • att vi ska lära oss leva med vår sjukdom och få uppleva en optimal personcentrerad diagnos samt vård utifrån patientens behov

Svenska Ödemförbundet strävar ständigt efter att informera och påverka vårdgivare och beslutsfattare eftersom det fortfarande brister i både kännedom och kunskap om kroniska ödem. En av målsättningarna är att påverka lokalt för att du ska få hjälp i just ditt län/region och därför läggs stor kraft på att starta upp lokalföreningar runt om i Sverige. I oktober 2018 har SÖF lokalföreningar i Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Örebro.

SÖF arbetar ständigt för att öka medlemsantalet då vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är. Du kan vara medlem som patient, stödmedlem, vårdpersonal eller som företagare/organisation.
Oavsett vilket medlemskap du väljer inbjuds du till en rad olika evenemang som SÖF anordnar varje år och du har alltid en stöttande och hjälpande hand när du ska söka vård.

SÖFs styrelse 2019-2020

SÖFs styrelse 2019-2020. Fr v främre raden: Margareta Haag, Lillemor Sivemark, Gunilla Karlernäs, Lena Hellmark. Bakre raden fr v: Karin Andersson, Ida Sandberg, Anders Karlernäs, Ola Olsson. Saknas gör: Angelica Rundberg, Johanna Kylin, Eva Gustafsson. Foto: Magnus Hellmark

Till aktivitetskalendern

Vi anordnar varje år flertalet olika evenemang. Läs mer

Bli medlem nu!

Vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är. Läs mer

Filmarkivet

Här har vi samlat filmer om Ödem & egenvård. Läs mer

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Svenska Ödemförbundet.

Epost
Ring oss

070-66 66 273

Adress
Svenska Ödemförbundet
Box 800, 101 36 Stockholm
Föreningsinformation

Bankgiro: 58 96-90 23
Swish: 1231323864
Orgnr: 802017-8425

Notera att ovanstående bankgironummer och Swish
ej gäller för medlemsavgifter som betalas enligt översänd
faktura med OCR-referens och annat bankgironummer.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Share This