Lipödem

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Lipödem är med största sannolikhet ärftlig, men genen är inte definierad än. Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och kan bryta ut i samband med stora hormonella förändringar såsom pubertet, graviditet och klimakterium. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem. Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och personen ökar då i omfång framförallt över, höfter, lår och skinkor. Man beräknar att 11 procent av Sveriges kvinnliga befolkning får lipödem efter puberteten,

Lipödem diagnostiseras ofta som fetma trots att det finns många tydliga tecken som skiljer lipödem från frisk fettvävnad. Lipödem förväxlas ibland med lymfödem, men skiljer sig såtillvida att lipödem är symmetriskt utbrett på kroppens båda sidor.

Kännetecken för lipödem

 • Överkroppen är oftast smalare än underkroppen
 • Bubblig, gropig, mjuk fettvävnad (celluliter)
 • Vid palpation finner man små, hårda fettkulor under huden, som känns som riskorn eller frysta ärtor (alla stadier).
 • Fötterna och händerna är smala
 • Kall hud i drabbade områden på grund av dålig blodcirkulation i fettvävnaden
 • Ofta smärta till svår smärta vid minsta tryck
 • Lätt att få blåmärken
 • Ökad svullnad under dagen
 • Lipödem försvinner inte med bantning eller träning. Lipödemområdena kan bli mindre med diet och träning, men den oproportionerliga kroppen kommer alltid att vara kvar och de kvarvarande fettcellerna kommer alltid att vara lipödemceller.
 • Lymfscintigrafin är normal vid diagnosen lipödem och behöver därför inte göras. Vid långt utvecklat lipödem kan sekundär störning av lymfsystemet märkas vid lymfscintigrafin, (p.g.a. förträngning av lymfkärl som därmed läcker).
 • Referenser:
  ISBN: 91-631-4531-6
  Riksplaneringsgruppen mot lymfödem, Universitetssjukhuset i Lund, 2003, sid 11
  Fat Disorders Research Society

Olika typer av lipödem
Lipödemets utbredning beskrivs i typer och stadier. Man kan vara i stadie 1 hela vuxna livet, men man kan också börja i stadie 1 och sluta i stadie 3.

 Aktivering av lymfsystemet
Vid lipödem är lymfsystemets kapacitet i fettvävnaden nedsatt och därför ska aktivering av lymfsystemet påbörjas så tidigt som möjligt. En person med lipödem mår bra av att dagligen utföra djupandningsövningar, manuellt självlymfdränage eller använda andra metoder som aktiverar lymfsystemet (se under Lymfterapi).

 Kompression
 Att bära kompressionskläder är viktigt för att hjälpa kroppen att transportera bort ödem som bildas under dagen. Kompressionskläder lindrar också smärtan och skyddar mot onödiga blåmärken vid lättare stötar mot till exempel benen. Kompressionsmaterialet bör vara väl anpassat efter fettvävnadens konsistens, struktur och smärtkänslighet. När det gäller måttanpassat kompressionsmaterial är medicinska lymfterapeuter de som har störst vana att mäta ut lämpligt material. Det är viktigt att kompressionen har ett avtagande tryck uppåt.

Fysisk aktivitet
Fysisk träning är alltid bra. Vid hård träning ökar blodcirkulationen snabbt vilket leder till ökad vätskemängd i vävnaderna. Detta ställer stora krav på lymfsystemets transportkapacitet och kan medföra risk för ökad svullnad om inte personen har god kunskap i hur man aktiverar lymfsystemet innan träningen och hur man ger tid till lymfsystemet att ta hand om den ökade cirkulationen efter träningen. Vid goda kunskaper och inte alltför tung kropp finns inga hinder för någon träningsform.

Antiinflammatorisk kost
Doktor Karen Herbst, endokrinolog och docent vid University of Arizona har funnit att personer med lipödem får inflammation i fettvävnaden efter intag av olika födoämnen. Hon rekommenderar att man minskar på gluten, rött kött, mejeriprodukter och tar bort all processad mat. Referens: Doktor Karen Herbst

Operation
Enligt utländska studier kan smärtan reduceras vid en fettsugning. Det är oklart varför smärtan reduceras eller till och med försvinner helt.

Lymfterapi
I lymfterapi ingår behandlingsmetoder som hjälper lymfsystemet i fettvävnaden att arbeta mer effektivt:

 • Lymfflödesstimulerande massage/manuellt lymfdränage
 • ICD, Intermittent kompressionspump Lymphapress)
 • Laser
 • Deep Oscillation
 • LPG

I lymfterapi ingår även utprovning av kompressionsplagg, att lära sig bandagering och egenbehandling samt hur man bör träna för att inte få en ökad svullnad.

fat legs and all

Filmen ‘Fat legs and all’ created to raise awareness of Lipoedema

 

 

 

 

 

 

lipi_Sweden

SÖF är en del av Lipedema Project

 

Share This