Pia Bergholm, medicinsk lymfterapeut, Lymfhälsan, föreläser om laser, lymftejpning och andra produkter som kan hjälpa till att få igång lymfflödet och reducera inflammation

Anmälan på denna länk senast den 15 mars 2021

.