Vid webbinariet presenteras nyheter från Projekt Lipödem, dokument från användning av lymfapress, nyheter i Sverige och rapport från SÖF:s stipendiat om livskvalitet för lipödem. På programmet står också en intervju med Dr Karen Herbst, specialist i fettvävnadssjukdomar.

Karen Herbst har tillsammans med amerikanska forskare sammanställt rekommendationer för diagnostik och behandling för lipödem i USA, så kallad Standard of Care.

Länk till rekommendationerna

Alla intresserade är välkomna till webbinariet.

Anmäl dig på denna länk senast den 8 juni