Sue Mellgrim, medicinsk lymfterapeut och SÖF:s kliniska rådgivare i fettvävnads sjukdomar intervjuades av SÖF:s ordförande i anslutning till ett möte som i september 2019 arrangerades av SÖF. I mötet deltog doktor Karen Herbst, Team Dercum, politiker, representanter från forskningen, vården, hjälpmedelsproducenter och inte minst SÖF:s medlemmar.  Sue påpekade bland annat i intervjun att det är viktigt att skapa ett kunskapscentrum för kroniska ödem där diagnostik, behandling, register, kunskapsspridning och forskning kan samlas.


Notice: Undefined index: sharing_networks_networks_sorting in /www/webvol37/pq/2fej3bgar7038jl/svenskaodemforbundet.se/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3876

Notice: Undefined index: sharing_networks_networks_sorting in /www/webvol37/pq/2fej3bgar7038jl/svenskaodemforbundet.se/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3876
Share This