SÖF har sammanställt en enkät tillsammans med företaget Symptoms. Genom att besvara enkäten får SÖF värdefull information om hur vi bättre kan arbeta för att patienter med ödem ska bli sedda i vården. Det är värdefullt för dig och för SÖF att kunna mäta och utvärdera dina erfarenheter av vården och använda statistiken i vårt arbete för att du ska få bättre vård.

Enkäten är tillgänglig till 25 februari för resultatanalys och rapport till SÖFs årsmöte.

Klicka här för att besvara enkäten.

Använd denna möjlighet för att hjälpa oss hjälpa dig