Den internationella världsödemdagen är den dagen på året då patienter, professionen och vårdgivare informerar om kroniska ödem, som fortfarande är okänt. Den 6 mars sätter vi fokus på kroniska ödem genom att sprida kännedom om våra diagnoser, upplevelser, erfarenheter, utbildning, kurser, forskning och påverkansarbete. Vi och du kan uppmärksamma dagen genom att blogga, skriva på Facebook, Instagram och twitter, beställa foldrar och sprida dem! Informera kollegor och vänner, gilla oss på Facebook och sprid sprid sprid! Låt våra okända diagnoser bli kända genom att informera och sprida kännedom och kunskap! Du kan läsa mer om Världsödemdagen på https://lymphaticnetwork.org/wld

Målet är att kroniska ödem och dess bot blir en global prioritet! Skriv på för att WHO ska uppmärksamma kunskap om kroniska ödem och att det blir ett globalt hälsoinitiativ. Skriv på här: https://lymphaticnetwork.org/wld

Share This