SÖF uppmanar till handling

SÖF har tillsammans med 22 andra europeiska patientföreningar för lymfödem skrivit ett manifest inför Världsödemdagen 6 mars. Tillsammans vill vi uppmärksamma om behovet av kunskap, forskning och tillgång till vård. I sju punkter uppmanar vi till handling och kräver ökad finansiering till medicinsk forskning, utbildningsprogram för sjukvårdspersonal och förbättrad tillgång till specialiserad vård för de som lever med lymfödem.

Världsödemdagen

Den internationella världsödemdagen är den dagen på året då patienter, professionen och vårdgivare informerar om kroniska ödem, som fortfarande är okänt. Den 6 mars sätter vi fokus på kroniska ödem genom att sprida kännedom om våra diagnoser, upplevelser, erfarenheter, utbildning, kurser, forskning och påverkansarbete. Vi och du kan uppmärksamma dagen genom att blogga, skriva på Facebook, Instagram och twitter, beställa foldrar och sprida dem! Informera kollegor och vänner, gilla oss på Facebook och sprid sprid sprid! Låt våra okända diagnoser bli kända genom att informera och sprida kännedom och kunskap! Du kan läsa mer om Världsödemdagen på https://lymphaticnetwork.org/wld

Skriv under

Målet är att kroniska ödem och dess bot blir en global prioritet! Skriv på för att WHO ska uppmärksamma kunskap om kroniska ödem och att det blir ett globalt hälsoinitiativ. Skriv på här: https://lymphaticnetwork.org/wld

Kathy Bates, LE&RN

Se och dela video med Kathy Bates som är talesperson för LE&RN.

SÖF stödjer

Svenska Ödemförbundet stödjer Världsödemdagen!

Manifest

Klicka på bilden nedan för att ladda ner manifestet översatt till svenska.

What is World Lymphedema Day

Läs mer om vad Världsödemdagen är och vad du kan göra för att deltaga.

Share This