Karen Herbst, USA, forskare i lipödem och Dercum samt Margaret Sneddon, ordförande i British Lymphology Society och f d studierektor vid Institutionen för lymfödem, University of Glasgow, är gästföreläsare vid det seminarium som SÖF anordnar i samband med Nordiska patientrådets för lymf- och lipödem möte 8-9 september.

Medlemmar från de nordiska länderna, lymfterapeuter, vårdpersonal, vårdgivare och politiker är välkomna till seminariet.

Program och anmälningsformulär hittar du här

Share This