För andra året i rad uppmärksammar Svenska Ödemförbundet  “Världsdagen för lymfödem, andra lymfatiska sjukdomar och komplikationer”. 

Tid:  Tisdagen den 6 mars 2018, kl 17.15-20.50
Plats: ABF-huset, Beskowsalen. Sveavägen 41, Stockholm

Här hittar du detaljerat program och hur du anmäler dig

Program 6 mars för utskrift

Det är den amerikanska organisationen Lymphatic Education&Research Network (LE&RN) som står bakom World Lymphedema Day March 6.

SÖF har bjudit in Kaska Koltowska, PhD, Junior Group Leader, Uppsala University, som berättar om sin forskning på lymfsystemet. Hon tittar på nyckelfaktorer som reglerar tillväxten av lymfkärl i utvecklings- och sjukdomstillstånd och hoppas att studien ska resultera i nya behandlingsmetoder.

Hans Winberg, generalsekreterare i tankesmedjan Leading Health Care, föreläser om lymfsystemets sjukdomar samt organisation, kompetensförstärkning och utveckling av vården. Han talar utifrån sin yrkesroll och som närstående till en person med lymfödem.

Efter föreläsningarna bjuder vi på lättare förtäring medan det finns möjlighet att mingla och ställa frågor innan det är dags att avsluta kvällen med SÖF Stockholms årsmöte. 

Med reservation för ev ändringar.

Share This