Den amerikanska nätverket Lymphatic Education&Research Network (LE&RN) har initierat Världsdagen för lymfödem den 6 mars. Dagen innefattar, trots namnet, alla sjukdomar med påverkan på lymfsystemet. SÖF firar dagen för tredje året i följd tillsammans med systerorganisationer i Norden, Australien, England, Frankrike, Indien, Kanada, Nya Zeeland och USA.

Läs mer om World Lymphedema Day här. Här kan du också skriva på en petition som LE&RN har startat för att lymfödem ska vara tema på WHOs Världshälsodag 7 april. Hittills har 12 546 personer skrivit under. (4 febr)

Programmet kan du läsa här nedan och anmäler ditt deltagande gör du på länken. https://boka.svenskaodemforbundet.se/6mars2019

Share This