Valberedningen söker medlemmar till förbundsstyrelsen

okt 21, 2021 | Nyheter

Ni, våra medlemmar, lever med ovanliga och för många helt okända diagnoser. Vi måste alla hjälpas åt att sprida kunskap för att förbättra vård och rättigheter för ökad livskvalitet. DIN RÖST ÄR OVÄRDERLIG! Ju fler vi är desto snabbare når vi förändring! Vi drabbade måste ge röst åt vår livssituation och våra behov. Inte bara för oss själva utan även för alla de som inte orkar eller kan. Så kom med i vårt hjärtliga gäng och engagera dig för en god sak!

Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Personen du nominerar ska vara medlem i SÖF och informerad om att hen är föreslagen. Glöm inte att ange namn, adress och e-mejl adress till den du föreslår. Är inte den du vill nominera SÖF-medlem finns tid att ansöka om medlemskap på denna länk.

Närstående är en stor tillgång
Som närstående kan du också arbeta i styrelsen och i arbetsgrupper. Närstående har viktig kunskap och erfarenhet och de är en stor tillgång för en patientförening med många sjuka medlemmar.

Är du intresserad eller har frågor, kontakta SÖF:s valberedning, får du veta mer.