Projektet Spetspatienter jobbar för att stärka ställningen för patienter/brukare/närstående i vården och omsorgen. Projektet är ett samarbete mellan representanter för såväl patienter, vårdgivare, akademi, och företag. Det koordineras av Karolinska Institutet och finansieras av Vinnova. Mer information om projektet finns på www.dagenspatient.se.

Denna enkät är en uppföljning av en enkät som vi genomförde under hösten 2017. Den gjordes för att vi ville bättre förstå vad vi som använder vård/omsorg tycker är viktigt. Vi vill nu komplettera de svar vi fick då med en förnyad enkät. Denna enkät kan besvaras oberoende av om du besvarade den förra enkäten. Resultaten från båda enkäterna kommer att kommuniceras gemensamt senare under detta år. I enkäten använder vi ordet “vård” när vi menar “vård/omsorg” och “vårdpersonal” när vi menar “vård-/omsorgspersonal”.

Du hittar enkäten här: Vad är viktigt för dig när du får vård? (version 2019)

Svaren kommer att sammanställas och användas i t ex rapporter och liknande. Alla sammanställningar kommer att redovisas utan att man kan identifiera vem som svarat vad. Ansvarig för enkäten är Sara Riggare, doktorand på Karolinska Institutet och projektledare för Spetspatienter (sara.riggare@ki.se). Vi vill ha så många svar som möjligt, så svara gärna även om du är i vården sällan och/eller inte har någon kronisk/långvarig sjukdom. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i.

Share This