Den 21 september 2020 startar en utbildning i lymfterapi på Karolinska Institutet i Stockholm. Efter denna utbildning blir du medicinsk lymfterapeut. Du kommer att ha kunskaper i behandlingsformen Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) och kommer kunna behandla patienter med lymfödem oavsett grundorsak. Läs mer om utbildningen på länken nedan.

Kursinformation Medicinsk lymfterapi HT20

Anmälningstiden har gått ut, men det kan finnas enstaka platser kvar. Om du är intresserad anmäl dig på denna länk.

 

Share This