Har du en lymfterapeut som förskriver kompression till dig regelbundet? Kan du inte besöka hen nu på grund av Coronaviruset?

Ring eller skriv till lymfterapeuten och be denne förskriva kompression som du tidigare har använt – om du inte har förändrat volym.

Du kan även be denne att förskriva justerbar kompression vilken du kan reglera själv.

Det är viktigt att du har ett digitalt besök/telefonbesök hos din lymfterapeut för att kunna säkerställa din kontinuerliga tillgång till kompression!

Be din lymfterapeut begära rätten av sin region att hålla digitala besök eller telefonsamtal med sina patienter. Det är viktigt att du som patient kräver din rätt och att lymfterapeuten kräver att hen kan säkerställa att du får den vård du är berättigad till.

I Stockholm har patienten ”Alltid öppet” via 1177 så du kan träffa din lymfterapeut i primärvården digitalt. Andra regioner har olika lösningar – men stå på dig! Du behöver din kompression vid givna intervall! Din lymfterapeut och du kan samarbeta för din rätt till vård och för metoder som kan hjälpa dig leva med kroniskt ödem i Coronatider!

Share This