Vill du hjälpa SÖF att sprida kännedom om diagnoserna lymfödem och lipödem? Nu finns två kortfattade videor som du kan använda för spridning på dina sociala plattformer. Ju fler som ser filmerna, desto större chans att fler och fler lär sig mer och lymfödem och lipödem. Filmerna är ca 1 minuter långa.

SÖF_Lipödem_1

SÖF_Lymfödem_2