Den 17 maj kommer tre riksdagsmotioner om lipödem föredras i riksdagen:

Kom gärna med SÖF till riksdagen och lyssna på föredragningen och röstning! SÖF återkommer om tidpunkt för föredragningen. MAN FÅR INTE VARA IKLÄDD TRÖJOR MED LOGGOR ELLER BUDSKAP!

DU KAN GÖRA SKILLNAD!!!! Vänd dig till ”dina” partikamrater och informera dem om lipödem, bristen på kunskap i vården och på tillgång till vård och bristen på  den yrkesgrupp som kan lymfsystemet, dess funktion och sjukdomar och att lipödem är en kronisk progredierande kvinnosjukdom som troligen utvecklas vid hormonella förändringar och trauma. Lipödem behöver beforskas och det finns en stor potential för att bedriva kliniska studier i Sverige! 
 
Gör din röst hörd inför riksdagens beslut och sprid information och kunskap om lipödem på alla möjliga sätt! På alla dina sociala media och plattformar, på arbetsplatsen, bland vänner och släktingar och uppvakta politiker! Hur tänker de sig lipödemvården om de vinner valet 2018 – och hur snabbt implementerar de fortbildning för legitimerad vårdpersonal, skolhälsan, barn- och mödravårdscentraler, gynekologer och kostrådgivare/dietister? 
 
Share This