I Lymfan nr 4/2018 vill vi fokusera på kompression. Tillgången på kompressionskläder varierar stort beroende på var man bor, vilket landsting man tillhör och inte minst vilken diagnos man har.
Redaktionen för Lymfan kan inte kartlägga hela Sverige men vi vill vara en nagel i ögat för de som inte har vårdavtal för detta  eller som på annat sätt inte tillgodoser patienternas behov.
Har du tips om hur det fungerar (eller inte fungerar) i ditt landsting, som du vill att vi uppmärksammar? Skicka ett mejl till lymfan@svenskaodemforbundet.se senast den 4 november.
Tack på förhand!
Anna Sandström
Redaktör Lymfan
Share This