Stöd SÖF och forskning genom att annonsera på vår hemsida

mar 25, 2022 | Nyheter, Nyheter - Startsidan, Nyheter-Ettan

Svenska Ödemförbundet anser det mycket angeläget att det forskas om lymfsystemet och om kroniska ödem. Det inger hopp om att det kommer att finnas allt bättre diagnos- och behandlingsmetoder för dem som drabbats av lymfödem och andra sjukdomar där kunskap om lymfsystemet har betydelse.

SÖF har under många år kunnat ge ut stipendier till forskare tack vare en stor donation från Stiftelsen Byggmästare Olle Engqvist  (SOEB) 2009. Anslaget från SOEB är nu slut. Men det behövs mer forskning! SÖF har i år bekostat stipendier av egna medel. Men det krävs mer resurser för att kunna fortsätta med stipendieutdelningen och möjliggöra forskning inom lymfologi och lymfsystemets tillstånd och sjukdomar, riskanalyser, diagnostik och behandlingsmetoder. SÖF hoppas att ditt företag/organisation vill bidra till forskningen inom ödemområdet genom att annonsera på vår hemsida.

Stipendiaterna utses av en kommitté som består av styrelseledamöter och SÖF:s kliniska rådgivare.

Annonsen består av er logga och länk till hemsidan.

Till annonsering-formulär

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.