Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar

sep 23, 2022 | Nyheter

I maj 2022 publicerades en debattartikel som bland anant Margareta Haag medverkade i, med rubriken Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar. Debattartikeln lyfter att vården för personer med kroniska ödem bör stärkas.

Personer med kroniska sjukdomar står för uppskattningsvis 80 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna, enligt Vård- och omsorgsanalys.

Personer med kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd är de som hamnar längst bak i kön för vård. Med en mer peroncentrerad vård med ökat fokus på förebyggande insatser sparar resurser och lidande.