SÖFstipendium – 100 000 kr till forskning om lymfsystemet och lipödem

feb 14, 2022 | Nyheter

Två forskare har fått stipendium från Svenska Ödemförbundets ”Stipendiefond Lymflyftet” för sin forskning om lymfsystemets viktiga roll för kroppens immunförsvar och för erfarenheter och upplevelser att leva med lipödem. 

Taia Mäkinen, professor vid Uppsala universitet och ordförande för Gordon Research Conference (GRC), har tilldelats 30 000 kr för att stödja fyra unga forskares producerande av postrar som ska presenteras vid Gordon Research Conference hösten 2022. Deras forskning fokuserar på hur lymfkärl bildas under tidig embryonal utveckling. 

  • Svenska Ödemförbundet anser det mycket angeläget att det forskas om lymfsystemet. Det inger hopp om att det kommer att finnas allt bättre diagnos- och behandlingsmetoder för de som drabbats av lymfödem och andra sjukdomar där kunskap om lymfsystemet har betydelse, säger Margareta Haag, ordförande i Svenska Ödemförbundet. 

Johanna Falck, doktorand vid Jönköping University, har tilldelats 70 000 kr för forskning om personers upplevelser och erfarenheter av att leva med lipödem samt erfarenheter inom hälso- och sjukvården av att vårda personer med lipödem. 

  • Orsaken till att lipödem uppstår är inte klarlagd, varför det inte förekommer någon orsaksbehandling utan endast symtomlindrande behandling. Därför välkomnar nu Svenska Ödemförbundet att fler studier görs för att personer med lipödem i framtiden får den rådgivning och behandling som behövs för att hålla symtomen under kontroll, fortsätter Margareta Haag. 

Stipendiaterna kommer att redovisa resultaten av forskningsprojekten i Svenska Ödemförbundets tidning Lymfan och vid förbundets årsmöte efter avslutade projekt