Svenska Ödemförbundet (SÖF) uppskattar utvecklingen av vårdprogrammet. Vi anser att det är nödvändigt att regioner och verksamheter hörsammar vårdprogrammets
rekommendationer för att säkerställa att fler patienter klarar ett liv efter eller med cancer. Varje patients rehabiliteringsbehov bör kartläggas individuellt och cancerrehabiliteringen bör leda till eventuella åtgärder i överenskommelse med patienten/närstående.

Nedan hittar du länk till det gällande vårdprogrammet och till SÖF:s yttrande om du vill jämföra versionerna.

SÖF:s remissyttrande

Läs remissversionen här