Margareta Haag är stolt och glad över att för tredje året ha utsetts till en av de 100 på Dagens Medicins Maktlista 2021. Margareta är ordförande i Nätverket mot cancer och i Svenska Ödemförbundet och är en av sex patientföreträdare som finns på maktlistan och har plats 51-10.

Så rankas makthavarna

Maktlistan bygger på bakgrundssamtal med ett 40-tal makthavare i svensk sjukvård. Bedömningen på listan ska spegla både formell makt och informellt inflytande.

Det finns totalt sex patientföreträdare med i maktlistan: Sara Riggare, spetspatient, 30, Lise Lidbäck, ordförande Neuro, 36, Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt-Lung, 36, och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige (51-100) samt Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet (51-100).

Patientföreträdarna verkar för patientsamverkan och personcentrerad vård och att fler patientföreträdare kan komma in på listan. Det är viktigt att patientens röst hörs i politiken, forskningen, den kliniska vården och i all verksamhet där patienter finns.

Det är viktigt att vi patienter visar på goda och dåliga exempel och att vi deltar i debatten. Utan vår röst utvecklas inte vården. Med kunskap och saklighet kan vi förbättra vården tillsammans, säger Margareta.