SÖF deltog med en posterpresentation på International Lymphoedema Framework´s (ILF) 8:e konferens i Rotterdam, Nederländerna, den 6-9 juni i år. SÖF vann priset ”Best Poster Prize” i konkurrens med 53 andra posters från universitet, forskare, kliniker, företag och patientorganisationer från bland annat Australien, Belgien, England, Kanada, Nederländerna och USA. SÖF:s kliniska rådgivare Helena Janlöv Remnerud och ordföranden Margareta Haag har de senaste fyra åren genomfört workshops och kurser i egenvård för att lära patienterna leva med sin sjukdom och som de benämner det: leva lymfo-logiskt. SÖF:s posterpresentation beskriver och presenterar utvärderingen av dessa workshops och egenvårdskurser.

Poster 2018 ILF

PM 20180731 Patientförbundet SÖF Vann Internationellt Pris För Bästa Posterpresentation

Reportage från konferensen kommer i Lymfan nr 3 som kommer ut i september.

Share This