För andra gången vann Helena Janlöv Remnerud, SÖFs kliniska rådgivare för lymfödem och Margareta Haag, SÖFs ordförande, tävlingen om Best Poster Prize vid ILFs kongress. Denna gång vid den nyligen genomförda ILF kongressen i Rotterdam och i konkurrens med 53 andra postrar. Postern skildrar SÖFs arbete med att ge patienter med lymfödem och lipödem kunskap om lymfsystemet och egenvård genom att delta i SÖFs workshopshelger och egenvårdskvällar. Postern fick stor uppmärksamhet och flera länder planerar nu att följa SÖFs exempel.

– Vi är glada att kunna sprida våra goda exempel till andra länder och ta hem kunskap vi inte har i Sverige i dag. säger Margareta Haag.

Poster 2018 9

Diplom: ILF 2018 Poster Award Haag And Remnerud

ILF är förkortningen för International Lymphedema Framework och som SÖF har samarbetsavtal med.

Två glada vinnare. Margareta Haag th och Helena Janlöv Remnerud.

Share This