Slutkonferens för Projekt Lipödem

jul 19, 2022 | Nyheter

Den 16 juni 2022 hölls en slutkonferens för Projekt lipödem i Stockholm. Efter att en Sverigeturné på sju platser i landet anordnats det senaste halvåret. I Sverigeturnén framkom att det finns många goda krafter, intresse och avsikter för att ge vård till personer med lipödem men det finns också vissa hinder som bör överbryggas.

Vid slutkonferensen uttrycktes en stark önskan om att med plattformen som verktyg kunna hjälpa dem som är drabbade av lipödem till vård och behandling inom en snar framtid. Förhoppningen är att all den information och kunskap som redan skapats och under tre och ett halvt år har samlats, utökats och dokumenterats som nu finns på plattformen www.alltomlipodem.se ska användas av alla personer med lipödem och personer som berörs av lipödem på olika sätt tills dess att vård för personer med lipödem är en del av den allmänna vården i Sverige.

Svenska Ödemförbundet har övertagit ansvaret för förvaltning och uppdatering av den sociala plattformen Alltomlipödem.se tillsammans med Bräcke Diakoni fram till 2025.