Det är namnet på en debattartikel i Dagens Medicin den 8 augusti 2018. Det är Margareta Haags ordförande i Svenska Ödemförbundet som har skrivit artikeln och som hittills publicerats i 16 olika tidningar landet runt (21 sept-18). Från Norran i Skellefteå och Skånska Dagbladet i Malmö. Sex tidningar har också publicerat artikeln på sin hemsida.

Här kan du läsa artikeln

Share This