Sex posters om kroniska ödem presenterades vid ILF-kongressen

dec 3, 2021 | Nyheter

Vid ILF-kongressen presenterades 76 vetenskapliga posters, varav sex stycken är SÖF involverad i. SÖF medverkade i sammanställningen av tre posters (1-3)  för att presentera samarbetet med våra nordiska och europeiska systerorganisationer i olika frågor.

Poster 1: Det nordiska samarbetet rör en social plattform för barn med lymfödem och deras närstående. Plattformen för barn med föräldrar håller på att tas fram och ska lanseras 2022.

Poster 2: Postern beskriver det europeiska samarbetet med ett manifest om jämlik vård, forskning och utbildning i Europa. Manifestet antogs vid Världsödemdagen 2021.

Poster 3: Postern beskriver resultatet av enkäten till professionen i 27 europeiska länder om deras erfarenhet av lipödemvård. Enkäten har inte stängts än och SÖF hoppas att enkäten sprids till forskare och professionen. Vi kan bättre i Sverige (3,7% av svaren var från Sverige). Länk till enkäten.

Poster 4: SÖF:s projektpart Projekt lipödem presenterade en poster om användning av Lympha Press i hemmet vid lipödem,

Poster 5: VASCERN PPL (patienter med primärt lymfödem) vann Best Poster Award vid ILF-konferensen 2021. SÖF är involverad i postern som beskriver uppdraget i VASCERN PPL. En europeisk expertgrupp bestående av specialister och patientföreträdare för primärt lymfödem har sammanställt riktlinjer och rekommendationer för patienter med PPL.  SÖF har en representant i VASCERN PPL; Sandra Rosén Larsson

Poster 6: Team Dercums poster om adekvat behandling vid lipödem som har sammanställts av SÖF:s kliniska rådgivare Sue Mellgrim, Tom Väisänen, medicinsk lymfterapeut och utbildare för medicinska lymfterapeuter i Sverige och Finland, samt dr. Karen Herbst.

Klicka på bilderna för att förstora bilderna.

Vill du ladda ner och skriva ut gå till denna sida.