SÖF har under försommaren och hösten anordnat en serie webbinarier som riktat sig till dig som har kroniskt ödem och är medlem i SÖF. Nu kan också du som inte är medlem i SÖF ta del av kunskaperna som förmedlades vid webbinarierna. Lymfterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och läkare har också varit inbjudna. Webbinarierna har genomförts i samarbete med Lymfhälsan, Lymfterapi Norrort, Thuasne, och medi. Webbinarierna som genomfördes i oktober och november kommer också att så småningom att publiceras här.

Med fokus på egenbehandling och kompressionsprodukten Mobiderm i samarbete med Thausne 24 juni

 ”Frankley Speaking” med dr. Karen Herbst, lipödemspecialist 28 juni

Om lymfsystemet och egenvård med den justerbara kompressionspodukten  Circaid 17 september 2020 i samarbete med medi

Om lymfsystemet samt primärt och sekundärt lymfödem med Pia Bergholm, medincinsk lymfterapeut 8 oktober 2020

Frågor som inte hann besvaras vid webbinariet 8 oktober i pdf-format

Om gyn- och prostatacancer 15 oktober 2020.

Om kompressionsutrustningen Lympha Press 3 nov 2020