Under den Internationella lipödemmånaden juni uppmärksammade Svenska Ödemförbundet Stockholm kvinnosjukdomen lipödem genom en demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm den 9 juni.

Vid demonstrationen intervjuades Leif Perbeck, ordförande för Svensk Förening för lymfologi, Ella Bohlin, (KD), landstingsråd i Stockholms län och Karin Michal, (MP), ledamot i landstingsfullmäktige i Stockholms län och några av SÖFs medlemmar som deltog i demonstrationen.

Vid demonstrationen berättade Jenny Borg, ordförande i SÖF Stockholm, om hur det är leva med lipödem.

 

Share This