SÖF är en samarbetspartner i Lipödemprojektet

jun 6, 2020 | Lipödemmånaden, Lipödemmånaden 2020, Nyheter

Nu är utvärderingen av
enkät och intervjuer
färdigställd

Under hösten 2019 och vintern 2020 genomförde Lipödemprojektet Bräcke, i vilket SÖF ingår, enkäter och intervjuer för att ta reda på nuläget för personer med lipödem. Resultatet visar på brist på tillgång till diagnos, vård, omvårdnad, kompression, och resulterar i låg självkänsla, långa sjukskrivningsperioder och nedsatt total hälsa.

 

Läs mer här!

Här kan du ladda ner hela sammanställningen av resutatet i pdf-format.

Klicka på bilden till höger eller på länken här nedanför:

Kartläggning av stöd och information till personer med lipödem